AFCEA The Netherlands
/

The Hague Chapter

 

 

 

AFCEA Seminar Donderdag 27 september 2018 Aanvalsprogramma Automatisering Politie: de Resultaten

 

Locatie: Gebouw de YP, Den Haag

 Inschrijven alleen via:  

 

Aanvalsprogramma Automatisering Politie: de Resultaten

 Een van de belangrijkste ambities voor de totstandkoming van de Nationale Politie was de verbetering van de ICT-omgeving. Daartoe is door de toenmalige minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in 2013 het Aanvalsprogramma Automatisering Politie geïnitieerd.

Inmiddels is het vijf jaar later en kan de balans worden opgemaakt. Ondanks alle scepsis over software ontwikkeling in het domein van de overheid is er veel bereikt. 

Om die reden wordt u de gelegenheid geboden om van een aantal insiders te horen wat er is gerealiseerd en welke nieuwe doelen nog worden nagestreefd in de grootste overheidsorganisatie van Nederland.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

  • 15.30 uur   Inloop en ontvangst
  • 16.00 uur    De resultaten in het primaire (‘blauwe’) domein / Ruud Staijen, Commissaris van Politie, Programmamanager Nationale Politie;

 

  • 16.30 uur   De resultaten in het secundaire (bedrijfskundige) domein / Bas van Tol, Commissaris van Politie, Programmamanager Nationale Politie;

 

  • Korte pauze
  • 17.15 uur   KomPol: Kennis op Maat Politie, Kennismanagement in het digitale domein / Bert Hanning, Hoofdinspecteur van Politie, Projectleider KomPol

 

  • 17.45 uur    Embodied City Making als een methode voor softwareontwikkeling / Indranil Bhattacharya, Owner Product Foundry
  • 18.15 uur     Borrel
  • 19.00 uur     Buffet
  • 20.00 uur   Afsluiting

De eerstvolgende meeting hierna van AFCEA The Hague Chapter vindt plaats op: 

-  volgt