AFCEA The Netherlands
/


 

 

 

Op 26 september 2019 organiseert AFCEA The Hague Chapter het seminar
Data Analytics & Visualization

Dit seminar is op basis van een nieuwe formule opgezet doordat het een combinatie is van een fysieke en een virtuele benadering van het thema.
Het seminar wordt gehouden van 15.00 – 19.30 uur in het IDL (Instituut Defensie Leergangen), Brasserskade 227-A in Den Haag. Inloop is vanaf 14.30 uur. Ter afsluiting wordt een gezamenlijke maaltijd genuttigd.
De opzet van het seminar is als volgt:
• Zes pitches van 10 minuten aan de hand van enkele stellingen:
• Drie bedrijven

  o Data Expert    ▪ Ana Maria Oniceanu; Manager Afdeling Analytics

  o DIKW            ▪ Dhr. Hugo Koopmans, Chief Data Scientist

  o SynerScope    ▪ Jan-Kees Buenen, Founder

 o Infolution       ▪ Dhr. Henk Alles, Founder

Defensie Koninklijke Marechaussee
    ▪
Bas van Hulst MBI, Advisor IM

Nationale Politie  Predictive Policing

    ▪ René Melchers, Team manager Business Intelligence

Vervolgens komen er twee sprekers uit de academische wereld aan bod om een reflectie te geven op de 6 pitches. Deze reflecties van eveneens 10 minuten vormen de start van een paneldiscussie in twee etappes. Dit betekent dat er twee keer vier deelnemers (een wetenschapper en drie pitchers) een panelsessie gestalte geven.

• Defensie Academie
  o Dr. André Hoogstrate, medewerking toegezegd, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement en Data-analyse, Defensie Academie

 • Universiteit van Amsterdam

  o Dr. Toon Abcouwer, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Amsterdam

Een online community
Het is de bedoeling dat er na het seminar een continuering plaatsvindt van de paneldiscussies door gebruik te maken van een on-line community. AFCEA zal de sprekers en de deelnemers aan het seminar aanbieden daarvan gedurende een jaar gebruik te maken. Daarmee wordt een uitbreiding van het lidmaatschap beproefd op meerwaarde. Weliswaar zal het merendeel van de deelnemers al wel lid zijn, maar door toegang te bieden tot een community waar de presentaties te vinden zijn en waar trends worden gemeld en becommentarieerd kan de meerwaarde van een fysieke bijeenkomst worden vergroot.
Vanuit de AFCEA Board zullen twee leden als moderator optreden. Elk kwartaal vindt er een evaluatie plaats om na te gaan of de gewenste interactiviteit wordt gerealiseerd. Aan het eind van het jaar wordt aan de vraag beantwoord of deze benadering succesvol is.
Programma
14.30 uur Inloop, koffie, thee
15.00 uur Welkom door Chapter President; start pitches
16.30 uur Pauze
16.45 uur Reflecties en panel discussies
18.15 uur Maaltijd
ca. 19.30 uur Einde programma