AFCEA The Netherlands
/


 

 

AFCEA The Hague Chapter Boardmembers

The Board of AFCEA Chapter The Hague consists of the following officers:  

 

 

Chapter President

 

 

Kolonel Mietta Groeneveld

 

 

Branch Head Multilateral

Military Cooperation

 

Immediate past president

 

Bgen bd Bert Booman

 

KL bd

 

Vice President / OOV

 

Com bd Wim Broer

 

Com. v Politie bd / directeur Brotherwise

 

Secretary (1)

 

Mr. Jaap van der Lelie

 

KPN
 

Treasury & Mediamaster

 

 

Adj bd Ad Koolen

 

 

KL bd / Compumatica secure networks

 

 

Bedrijfsrelaties

 

 

Maj. res. Barry Bastiaansen

 

 

Klu res. / So Steinweg Handelsveem

 

 

Programs

 

 

Mr. Tjeerd de Groot

 

 

zzp/ The IPCompany

 

 

Young Afceans

 

 

Maj Martijn Hädicke

 

 

MinDef KL

 

 

Reservisten

 

 

Kap res Arnold Franse

 

 

KL res. / Belastingdienst

 

 

Bestuurslid

 

 

Ms. Maaike Scheepens

 

 

NCIM

 

 

Advisor of the board

 

 

Mr. Toon Akkermans

 

 

Directeur NCIM

 


Privacy Statement

june 2018 (Last Revision: December 1, 2018)

Wat is de AVG?
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor AFCEA.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor AFCEA The Hague Chapter
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – PDCA cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen  aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

AFCEA doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

Uw gegevens bij AFCEA The Hague Chapter
Uw gegevens worden bijgehouden in een relatiebestand die beveiligd is met een wachtwoord in een beveiligde omgeving van KPN Nederland. Alleen de secretaris heeft direct toegang tot deze gegevens. Bestuursleden tekenen een geheimhoudings- verklaring waarin staat dat zij gegevens van de relaties zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen na expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel. Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die wij in digitale vorm voorhanden hebben en het doel van deze verwerking.

Gegevens

Doel

Bedrijfsnaam, Voornaam, achternaam contactpersoon

Om u te   kunnen identificeren als unieke relatie en u correct te kunnen adresseren en aanspreken

Telefoonnummer (zakelijk / gsm)

Om contact   met u op te kunnen nemen indien dit per e-mail niet mogelijk of niet   wenselijk is

Adres, postcode, plaatsnaam bedrijf

AFCEA wil   de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen naar het bedrijfsadres van   haar relaties te sturen

E-mailadres (zakelijk)

Normaliter   vindt alle communicatie tussen de VID en haar relaties elektronisch plaats   middels e-mail. Op deze wijze houden wij relaties op de hoogte van   activiteiten en mededelingen. De VID verstuurt geen nieuwsbrief.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens

Deze   gegevens worden bewaard zolang u bekend bent als relatie van AFCEA.

Op verzoek van relaties worden de persoonsgegevens verwijderd   uit de relatiedatabase. Indien mogelijk bewaren wij wel de (openbare)   bedrijfsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen. Heeft u nog vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris.