AFCEA The Netherlands
/


 

 

Historische informatie, voorgaande AFCEA meetings / evenementen

 

21 februari 2019 bezoek aan KPN

Op 21 mei van 15.30 – 18.30 uur hebben we de AFCEA bijeenkomst bij KPN in Hilversum.

“KPN zal vanuit het Chief Technology Office een presentatie verzorgen op het gebied van nieuwe generatie netwerken, waarna de betekenis daarvan voor Defensie en Openbare Orde en Veiligheid zal worden belicht. Ook zal een toelichting worden gegeven op het proces bij incidenten (verstoring van de dienstverlening) en de activiteiten van KPN’s Security Operations Center (SOC)”.

https://www.eventbrite.nl/e/di-21-mei-2019-afcea-dinnermeeting-kpn-hilversum-tickets-61450045741


AFCEA Seminar Donderdag 18 oktober 2018

Bezoek aan het nieuwe NAVO Hoofdkwartier in Brussel (samen met NIDV, KIVI, VID, VOV)AFCEA Seminar Donderdag 27 september 2018

 

Locatie:

Politie Training Centrum, Gebouw de Yp, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie: resultaten en perspectieven

 

Eén van de belangrijkste ambities voor de totstandkoming van de Nationale Politie was de verbetering van de ICT-omgeving. Daartoe is in 2011 door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie geïnitieerd. Formeel met als doel om een aantal nijpende ICT-problemen op te lossen en te zorgen voor het stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van de informatiehuishouding.

Inmiddels is het vijf jaar later en kan de balans worden opgemaakt. Ondanks alle scepsis over softwareontwikkeling in het domein van de overheid is er volgens de rapportage van een Review Board veel bereikt.

Zo was eind 2017 ongeveer driekwart van de gemaakte afspraken in het aanvalsprogramma gehaald, het aantal grote storingen gedaald (van ruim vierduizend in 2010 naar 358 in 2017), het ICT-landschap vereenvoudigd (van twaalfhonderd naar 370 applicaties) en de werkplekken en ondersteunende omgevingen (zoals bedrijfsvoeringsystemen voor facilitair management, financiën, personeelsadministratie, opleidingen, enz.) gestandaardiseerd. 

Er is in 2017 eveneens een onderzoek uitgevoerd door Gartner. 

De hoofdconclusie over de stand van zaken in relatie tot referentie organisaties world wide met betrekking tot de positie van IT: operationele en technische infrastructuur zijn marktconform. De bedrijfsvoering is ook marktconform en loopt in deze voorop.

De uitkomsten van dit onderzoek laten dus een gunstiger beeld zien. 

De twee sprekers bij het seminar zijn gepokt en gemazeld binnen de politieorganisatie en hebben leidinggegeven aan het Aanvalsprogramma. Zij zullen de actuele stand van zaken in hun domein weergeven en waar mogelijk gaan ze in op vragen.

 

Buiten het Aanvalsprogramma om werd MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat) ontwikkeld, een app waarmee agenten op straat toegang hebben tot verschillende systemen en identiteitsbewijzen kunnen controleren. Stap voor stap worden hierin verschillende functies toegevoegd. Opvallend is dat de Review Board meldt dat de MEOS-app oorspronkelijk niet in de scope van het aanvalsplan stond.

Geïnteresseerden die zich vooraf een beeld willen vormen, kunnen de eindrapportage van de Review Board raadplegen, via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/16/eindverslag-review-board-aanvalsprogramma-iv-politie

 

Twee ervaren insiders vertellen ook welke nieuwe doelen nog worden nagestreefd in de grootste overheidsorganisatie van Nederland. De presentaties zullen worden verlevendigd met een aantal illustratieve beelden.

 

Het tweede deel van het seminar gaat over twee aanverwante onderwerpen. Er is een presentatie over de wijze waarop kennismanagement wordt vormgegeven met gebruikmaking van semantische zoekcriteria, zodat de gebruiker afhankelijk van zijn werkstatus wordt voorzien van passende content.

De laatste spreker zal een Engelstalige presentatie geven met de intrigerende titel: "Participatory Digital Urbanization; Developing digital urban solutions through bottom-based engagement and collaborative patterning."

 

Deze presentatie richt zich op:

1. Challenges with SmartCity projects

2. A short introduction to Pattern Languages

3. An approach using bottom-based participation

4. How bottom-up insights can be used to create minimal top-down structures

 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

 15.30      uur   Inloop en ontvangst

16.00      uur    Aanvalsplan IT, de resultaten in het ‘blauwe’ domein

              Ruud Staijen, Commissaris van Politie,  Programmamanager Nationale Politie;

 16.30      uur   Aanvalsplan IT, de resultaten in het bedrijfskundige domein

             Bas van Tol, Commissaris van Politie,        Programmamanager Nationale Politie;

 Korte      pauze

17.15      uur   KomPol: Kennis op Maat Politie, Kennismanagement in het digitale domein

                      Bert Hanning, Hoofdinspecteur van        Politie, Product Owner KomPol

 17.45 uur   Participatory Digital Urbanization

              Indranil Bhattacharya, Owner Product Foundry

18.15      uur     Borrel

18.45      uur     Buffet

19.30      uur   Afsluiting

AFCEA LUNCHEON meeting Dinsdag 26 juni Oirschot

 

 Op dinsdag 26 juni a.s. organiseerde AFCEA, samen met NIDV/C2TP, een seminar dat gericht is op verschillende nieuwe initiatieven. Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:
-  The DIG (Defence Innovation Greenhouse), een nieuw samenwerkingsconcept met name gericht op urgente, multinationale IT-projecten en waarvoor het eerste contract met DMO wordt getekend op 29 mei 2018;
-  Robotica voor militair-operationeel optreden, een nieuwe ontwikkeling die ook is vermeld in de Defensienota en waarbij het doel is om de komende jaren met Robots and Automated Systems het landoptreden te gaan versterken.

Het tweede genoemde onderwerp gaat zich afspelen bij 13 Lichte Brigade in Oirschot. De projectleider zal toelichten welke eerste stappen zijn voorzien en hoe bedrijven en kennisinstellingen eventueel kunnen participeren.

 

Tijdens onze Luncheon meeting op dinsdag 26 juni zal kolonel Mietta Groeneveld worden voorgesteld als de nieuwe president van AFCEA Chapter The Hague, in functie vanaf 1 juli a.s. De huidige president, bgen b.d. Bert Booman, zal als Immediate Past President het bestuur blijven ondersteunen.

L
ocatie:  Oirschot 
Tijd:  Aanvang 10.30u, einde ca. 14.30u (lunch inbegrepen);


 Do 26 april 2018 Bezoek aan C2CoE Utrecht

Dear Sir, Madam,

On April 26th, AFCEA will visit the NATO Command & Control Centre of Excellence (NATO C2COE) at the Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht. (Please show a valid ID at the entrance).The NATO C2COE (https://c2coe.org/) supports NATO, nations and international institutions / organisations with subject matter expertise on Command and Control.After a general introduction of the Centre, the first impressions of the TIDE Sprint (the “Think-Tank for Information, Decision and Execution Superiority”) meeting, held from 9-13 April 2018, will be shared.

The meeting will be concluded with a briefing on “The future of the Command Post”, the C2COE C2 theme for 2018. While working on the Future of the Command Post, the Centre will take a close look at the Human Aspects, as well as the Information Management (IM) implications.The briefers will provide a view on the future of C2, while also leaving room for questions. So here is your chance to get more sight on where NATO is heading, with regard to C2 support and networking, but also artificial intelligence, cyber defence, swarming, robotics and other technological drivers and concepts.

Program

15.00 - 15.45 Walk in (Building K2, Tamboerzaal)

15.45 - 16.00 Welcome by Director NATO C2COE, CAPT NLD N Renée van Pamelen-Hollenberg and AFCEA The Hague Chapter President BGen NLD A (rtd) Bert Booman

16.00 - 16.15 General Introduction NATO C2COE (Director)

16.15 - 16.45 Briefing first impressions of TIDE Sprint, Spring 2018

16.45 - 17.00 Break

17.00 - 18.00 Briefing “The Future of the Command Post”

18.00 Dinner (buffet)

 

 

 

 

Projecten dag MinDef 29 maart 2018

Programma Projecten dag NIDV, 29 maart 2018, Waterliniezaal Kromhout Kazerne Utrecht.

09:00 – 09:30 Inloop met koffie en thee.

09:30 – 09:35 Welkom namens NIDV en AFCEA, Brigade-generaal b.d. L.P. (Bert) Booman, AFCEA (Dagvoorzitter VM), inleiding ochtendprogramma.

09:35 – 09:50 Opening, Vice Admiraal A.J. (Arie Jan) de Waard, D-DMO.

09:50 – 10:05 Inleiding, Schout bij Nacht M.G.L.H. (Maarten) Tossings, HDBV en CIO.

10:05 – 10:35 Defensie IT-plan, Kolonel A. (Arjen) Straver, Dir. Plan/Afd IV&C4I.

10:35 – 11:05 GrIT, Brigade-generaal J.P.L (Jean Paul) Duckers, DMO/OPS.

11:05 – 11:30 Koffiepauze

11:30 – 12:00 Federated Mission Networking (FMN), Kapitein-luitenant-ter-zee J. (Hans) Kwakernaak, Bestuursstaf.

12:00 – 12:30 FOXTROT, Kolonel R. (Robert) Miedema, Bestuurstaf.

12:30 – 13:25 Lunch.

13:25 – 13:30 Inleiding middagprogramma, R.H. (Rob) van Dort, NIDV (Dagvoorzitter NM).

13:30 – 14:00 IGO KMar, A.P.G. (Arjan) de Heer, JIVC/PROJ ORG.

14:00 – 14.30 Theepauze

14:30 – 15:00 Pré Commercial Strategy, G.P.W. (Gertie) Arts, JIVC/KIXS/I&O.

15:00 – 15:30 Big Data, J.T.T.M.  (Hans) Loermans, JIVC/KIXS/I&O.

15:30 – 15:45 NIDV- EU Themadag, 6 april: Korte uitleg R.H. (Rob) van Dort.

15:45 – 16:00 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

16:00 – 16:10 Afsluiting.

16:10 – 17:30 Borrel met hapjes.

Contact gegevens dagvoorzitters:

R.H. (Rob)Van Dort (NIDV), rob.vandort@nidv.eu

L.P. (Bert) Booman (AFCEA), lp.booman@gmail.com

Komt u met de auto dan dient u te parkeren in de parkeergarage Herculesplein 290, 3584 AA Utrecht, dit is schuin tegenover de kromhoutkazerne naast het voetbalstadion

 

 

 

AFCEA ALV en 30st Year anniversary Dinner Di 16 januari 2018                               

ALV en 6e LUSTRUM DINER

Geacht AFCEA-lid,

Namens het bestuur van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner. Het diner staat in het teken van ons 6e lustrum en zal daarvoor extra feestelijk worden aangekleed. Het vindt plaats op dinsdag 16 januari a.s., met ontvangst vanaf 17.00u. Plaats van handeling is Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

Tijdens de ledenvergadering wordt een korte terugblik gegeven over het afgelopen jaar, gevolgd door de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. We blikken tevens vooruit naar het programma voor 2018. Met als doel om ons netwerk effectiever en aantrekkelijker te maken, worden de komende tijd ook wijzigingen doorgevoerd in onze organisatie en werkwijze. Dit is reeds aangekondigd tijdens de bijeenkomst op onze oprichtingsdag (10 november jl.) en de actuele stand van zaken zal worden toegelicht.

Tijdens de ALV wordt een speciaal partnerprogramma geboden. Het diner zal worden gelardeerd met muziek door een combo van de Koninklijke Militaire Kapel.

Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Door sponsoring kan de eigen bijdrage worden beperkt tot € 20,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen.

Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen; hiervoor geldt een bijdrage van

€ 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.

Inschrijven voor deelname doet u via de link EventBrite die in de e-mail is gevoegd of via onze website (www.afcea.nl). Daarbij kunt u uw eventuele dieetwensen ook aangeven. Graag uw inschrijving uiterlijk op maandag 8 januari.

Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten in Amersfoort op 16 januari!

Met vriendelijke groet,

ir. L.P. (Bert) Booman

brigadegeneraal bd van de Technische Staf

Chapter president

 

 

Vr 10 november 2017 AFCEA receptie 30 jarig jubileum

Description

Den Haag, 19 oktober 2017

CONVOCATIE

Op 10 november 1987 werd bij notariskantoor Schaap en partners te Rotterdam de akte van oprichting gepasseerd waarbij de “Stichting AFCEA ’s-Gravenhage een feit werd.

Naast uitvoerend Notaris Onno Berend Okkinga waren daarbij de oprichters van AFCEA The Hague Chapter aanwezig, te weten; de heer Cornelis Kagenaar, rijksambtenaar, wonende te Leiden en de heer John Soulsby, bedrijfsadviseur, wonende te Leiden.

Zij verklaarden te handelen, privé en als schriftelijke lasthebbers van;

1. De heer Marinus Pieter (Martin) de Zwarte, marketingmanager, wonende te Amerongen.

2. De heer Joseph Robert Volpe, adjunct-directeur, wonende te ’s-Gravenhage

3. De heer Pieter Veenstra, afdelingshoofd, wonende te Delft

4. De heer Cornelis Eberwijn, bedrijfskundig- en elektrotechnisch ingenieur, wonende te Voorhout.

5. De heer Andreas Johannes Wilhelmus van Daal, general manager, wonende te Bussum.

6. De heer Carolus Machiel Nataniel Belderbos, algemeen directeur, wonende te Wassenaar

Bovengenoemde heren vormden het eerste bestuur van AFCEA Chapter The Hague.

Op 10 november 2017 willen wij met onze leden en relaties stilstaan bij het 30-jarig bestaan van AFCEA The Hague Chapter. U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons op bescheiden wijze te vieren en verzoeken u zich in te schrijven via de link onderaan deze brief.

Adres en Programma:

Bernhardkazerne

Barchman Wuytierslaan 198

3818 LN Amersfoort

Gebouw O (achter de Leeuw)

Inloop: 15:30

Aanvang: 16:00

Martin de Zwarte, een van de oprichters, en ondergetekende zullen het woord voeren terwijl u ondertussen kunt genieten van een hapje en drankje.

Om 17:30 kunt u deelnemen aan onze rijstmaaltijd in de eetzaal, gebouw Q

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze heuglijke dag.

L.P. Booman

Voorzitter

 

KM Vaardag Rotterdam -> Den Helder, 4 september 2017

Namens Commandant Kltz P.C.B (Bas) Dijkhuizen en Eerste Officier Ltz1 D.M. (David) Boom van Zr. Ms. Holland hebben wij het genoegen enkelen van u in de gelegenheid te stellen op 4 september mee te varen met Zr. Ms. Holland, een Ocean going patrol vessel (OPV).

Details en voorlopig programma*:

Datum: maandag 4 september

Tenue: vrij (houdt rekening met de omstandigheden)

08:00 - 09:00: Parkeren op de Van Ghentkazerne Rotterdam, adres: Toepad 120 Rotterdam

09:00: Vertrek bus richting Parkkade Rotterdam

09:30: Opstappen Zr. Ms. Holland

10:00: Afvaart en vertrek richting Den Helder

19:00: Aankomst en aanmeren Den Helder

Aansluitend terugreis naar Van Ghentkazerne Rotterdam d.m.v. busvervoer
Onze leden hebben voorrang bij de inschrijving, er zijn nu meer dan 17 leden ingeschreven en dus wordt er dmv loting bepaald wie er mee mogen, definitieve deelnemerslijst zal op 2 augustus worden bekendgemaakt. Leden die nu nog inschrijven komen op de wachtlijst tot aan de verloting.
Leden hebben tot 1 augustus gelegenheid tot inschrijven.
Schrijf aub alleen in als u 100% zeker bent van deelname. Overdracht van tickets is NIET mogelijk, alleen de naam op de ticket krijgt toegang tot het schip.

 

Dinner meeting at S[&]t Delft, 21 June 2017

On Wednesday 21 June, the AFCEA community will visit S[&]t in Delft. For sure, a must attend visit to a very dynamic medium enterprise in the international high-tech industries, space, security and defence sectors.

S[&]t was founded in 2000 by several people from TNO–Space.

To date over 100 staff, located in Oslo and Delft (Headquarters).

Employees hold 14 different nationalities; many at PhD level.

The company’s slogan: “Easy Question, don`t ask us“.

S[&]t is contracted by and partnering with ESA, TNO, NATO, NLD MoD, ASML and many other High Tech companies.

Location: Delft, Olof Palme straat 14, 2616LR. (Next to IKEA).

Parking at the gate, in front of the building. When full, more space behind the building.

Voor Defensiemedewerkers is een beperkt aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar.

Programma:

Programme:

15.30h Reception

15.55 Welcome, by President AFCEA Chapter The Hague

16.00 General introduction to S[&]t by one of the Board Members,

followed by presentations and demonstrations

Topics:

 • Orbital eye, safeguarding from sky using SAR data from Sentential satellites
 • Demise Observation Capsule (DOC), black box development for launching rockets
 • The “Smart “ project, development of an underwater WiFi
 • Thirty Meter Telescope Test (TMT) control unit for Hawaii Observatory
 • Sianto project, magnetic ship signalling
 • Cardio Access Key, Prize winner Safety Innovation Competition from NLD Ministries of Defence and Justice
 • Intelligent imaging
 • Spectral Industries

17.30 Drinks and discussions

18.00 Simple dinner; in BBQ format (if weather allows)

Please be aware:

The number of participants is limited to 40 and it is “First come, first serve”!

 

 

 

Do 11 mei 2017 AFCEA Cyber Crypto Carrousel 

 

Het programma is gericht op het beveiligen van gevoelige data door het toepassen van encryptie. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden en ik stel voor om uw agenda hiervoor te blokkeren.

Voor Defensie en Politie medewerkers is een behoorlijk aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar.

All presentations are in English

 

Program:

15:30 Doors open

15:45 welcome by AFCEA The Hague Chapter president Brigadier (ret) Bert Booman

16:00 1ste round:

- Secunet 20 min

o Speaker: mr. Ronald Westerlaken, Salesdirector NL

o Subject: SINA for multinational commandos and mission networks

- Sectra 20 min

o Speaker: mr. Jeroen de Muijnck, Managing Director Sectra Communications BV

o Subject: Secure communications in an unsecure digital world

- BSI 20 minutes

o Speaker: Dr. Gerhard Schabhüser, Vice-President of the Federal Office for Information Security (BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

o Subject: How Germany protects its data.

17:00 2de round:

- Unisys (NL) 20 min

o Speaker: Jack Koons (Ret US Army officer), Industry Director for Unisys Global Security Solutions

o Subject: Stealth / encryption

- Compumatica 20 min

o Speaker: Ad Koolen (Ret NL Army Signal Corps) Government Crypto Specialist.

o Subject: The importance of a Dutch Crypto Industry

- NBV (AIVD) 20 min

o Speaker: Karin X. National Signals Security Bureau (Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, NBV)

o Subject: What about Quantum Computing?

18:15 Dinner at Paresto (included in ticketprice)

19:00 End of the meeting

About the participants and speakers:

Secunet:

 

https://www.secunet.com/en/

Secunet is one of the leading specialists in the field of IP-based crypto systems in Europe. Protagonists in the defence sector have a particularly strong need to protect the confidentiality of their data – which ranges from national to international data, including mission-related classified information.

The cryptographic system SINA offers reliable protection of these data. The approximately 40 SINA components – (mobile) clients, IPsec- and One Way gateways as well as ethernet encryptors – possess all national as well as the significant international security approvals.

The product lines SINA S and SINA H are covering security classifications from RESTRICTED till SECRET (National, EU, NATO) and are essential core infrastructural elements of military high security networks. Based on this, the SINA Workflow system solution guarantees secure, thorough and compliant implementation of individual business processes involving classified information and other valuable documents up to security classification SECRET. In addition, SINA Workflow establishes itself as a secure platform of collaboration.

The extensive product range of SINA offers solutions for a wide range of application scenarios and has found a high acceptance in both the national and – to an increasing degree – international markets.

Speaker: mr. Ronald Westerlaken

Title: SINA for multinational commandos and mission networks

After finishing Electrical Engineering and  4-years as a PhD student at the TU Delft, Ronald started as an IT consultant at Fox-IT, but quickly made the switch to the crypto department where he was responsible for SINA in the Netherlands and the last 3 years in a role as business line manager for SINA RedFox. In 2015 he made the switch to Secunet, where he now, as sales director, is responsible for the Dutch market.

Sectra:

 

http://communications.sectra.nl/

Experts in secure communications
Sectra provides secure communication solutions to European government agencies and various regulatory bodies. We have a solid core expertise in encryption technology and provide solutions that are adopted at national level and within the EU and NATO.
Securing the most sensitive information within a country requires trust and experience. Within our growing customer and user base we come into contact with an unmatched variety of applications and expertise in secure communications. This allows us to create effective security for both organizations and individual users.
Since founding the company in 1978, Sectra focuses on the development and sale of security solutions. Sectra currently has nearly 70 employees in Sweden, the Netherlands and Slovenia. Our head office is located in Linköping Sweden, where our company was born from a group of researchers at the Technical University of Linköping. As an international supplier, we have a thorough knowledge of encryption technology. We know what is needed to meet the stringent requirements of today and tomorrow.
The Sectra Group has about 600 employees and has offices in twelve countries. The Sectra share is quoted on the NASDAQ OMX Stockholm Stock Exchange. Today, Sectra development and sales include medical systems and secure communication systems. Sectra's products are used by customers in some 50 countries and sales are either directly by Sectra or through regional and local partners.

Speaker: mr.Jeroen de Muijnck Managing Director Sectra Communications BV

Title: Secure communications in an unsecure digital world.

CV: After graduating as MSc Applied Physics, Jeroen de Muijnck started his carrier at KPN Research standardizing IP telephony, advising KPN on the impact of VoIP as disruptive technology. After four years, Jeroen started as Program Manager at Nokia Home Communications in Sweden, leading the product development around digital TV. From Sweden, Jeroen started to work for Sectra to open up the Dutch market for secure communications. After moving back to The Netherlands, he opened the Dutch office Sectra Communications BV. Since 12 years, Jeroen has led the Dutch operations, providing security solutions for the Dutch government, EU and NATO.

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

 

https://www.bsi.bund.de/EN/TheBSI/thebsi_node.html

Taking advantage of opportunities – avoiding risks

The German Federal Office for Information Security as the national cyber security authority shapes information security in digitisation through prevention, detection and reaction for government, business and society.

For over a decade now, information technology has been changing our lives at a rapid rate: the Internet and mobile telecommunication have become the foundation for new forms of communication, commerce, and entertainment. Not only private industry has successfully made use of the new technical capabilities: public administrations now use modern IT to optimize their processes and to be able to offer citizens improved services. The term “e-Government” covers numerous online activities and may make many trips to public offices unnecessary in the future.

However, one basic human need must not be ignored: the need for security. It takes the knowledge and action of every person involved to maintain security
in society. This applies especially to IT security since the threats to security often go unnoticed at first glance and are often underestimated. As a national cyber security authority, the goal of the Federal Office for Information Security (BSI) is to promote IT security in Germany. The BSI is first and foremost the central IT security service provider for the federal government in Germany. However, we also offer our services to IT manufacturers as well as private and commercial users and providers of information technology because effective security is only possible when everyone involved contributes. For this reason, we want to work in even closer co-operation with all those working in the IT and Internet industry in the field of IT security.

Finally, all users are called to be just as cautious online as offline, in spite of all the technical security safeguards, to minimize risks and to be able to fully utilize the numerous opportunities offered by information technology and the Internet.

Speaker: Dr. Gerhard Schabhüser (55), Diplom-mathematician, has taken the position of Vice-President of the Federal Office for Information Security (BSI) with effect from 1 January 2017. Dr. Schabhüser has been active in the BSI since 1991. Initially, his focus was on the development and evaluation of cryptographic procedures. He was in the lead of the department "Cryptography and Scientific Foundations" at that time. Since 2005, Dr. Schabhüser has been responsible for the areas of cryptography, scientific coordination and technical encryption security.
Arne Schönbohm, President of BSI, explains: "With Dr. Gerhard Schabhüser, a recognized and accomplished crypto specialist has accepted the position of BSI's vice president, cryptography is a core element of IT security without which successful digitization cannot work.  Dr. Schabhüser will also help to advance information security in digitization for the state, the economy and society in Germany. "
The task of the new vice president will be, among other things, to work together with BSI President Schönbohm to adapt the BSI's position as a national cyber security agency to the challenges of digitization. In addition to advising the President on strategic and technical matters, the implementation of BSI's strategic projects, such as increasing the scalability of the products and services of the BSI, but also integrating the 180 new positions, the BSI for 2017 were awarded.


Unisys (NL)

 

www.unisys.nl

Security in everything we do.

Unisys is a global information technology company that specializes in providing industry-focused solutions integrated with leading-edge security to clients in the government, financial services and commercial markets.

Unisys offerings include security solutions, advanced data analytics, cloud and infrastructure services, application services and application and server software.

Logical Security - Unisys Stealth®

The Unisys Stealth® software-defined security portfolio delivers consistent, inimitable security for global enterprises focused on protecting data in their data centre, cloud, and mobile infrastructures. We built a better way to deal with advanced threats for our clients by applying novel approaches to new threats. By substituting traditional hardware topology for software-based cryptography, our Stealth Micro segmentation solutions prevent unauthorized access to sensitive information and reduce the attack surface, thereby making endpoints invisible to unauthorized users (including DBA’s).

The Unisys Stealth software has a legacy​ of being "Ready for Government" having received the National Information Assurance Partnership's (NIAP's) coveted Evaluation Assurance Level 4+ (EAL4+) certification, a Common Criteria international standard in effect since 1999. NIAP's Evaluation Assurance Levels are now superseded by NSA's new Common Criteria Protection Profile certifications and, as of January 15, 2015, all products evaluated and validated by NIAP were migrated to the NIAP Archived Products List.

Speaker:  mr. Jack Koons   serves as Industry Director for Unisys Global Security Solutions, and is a retired 25-year career full-spectrum Cyberspace Operations / Cyber Warfare Officer whose globally-spanning operational assignments include service within the Intelligence, Special Operations, and Cyber communities. Amongst other functions, Jack served as Chief Cyberspace & Special Access Program and Technical operations Branch of the US Special Operations Command Europe. Jack is an accomplished author and lecturer on the topic of cyber warfare and security. A founding member of the emergent United States Department of Defense cyberspace effort. Jack is a Unisys Global Security Solutions customer advocate - currently working in the commercial, public sector, and National Security information technology communities to further develop, refine, and operationalize requirements and capabilities across the technology and security spectrum. ***Current Top Secret / Single Scope Background Investigation (TS//SCI) with Counterintelligence Polygraph (CI Poly).

For this AFCEA event he came over from the US to give this presentation and talk with our AFCEA event visitors.

Compumatica secure networks

 

Compumatica is The Netherland's leading provider of superior Cryptographic solutions. In close dialogue with its customers – enterprises, public authorities and international organisations – Compumatica develops and implements high-performance encryption products and state-of-the-art IT security solutions. Compumatica not only keeps Digital Data secure for its customers, but also creates sustainable added value.  

At Compumatica, more than 40 experts focus on issues such as cryptography (CryptoGuard VPN), e-Mail encryption, Firewalls and Digital Data Diodes aiming on the highest standards in quality and technology. Compumatica emphasises on long-term relationships, based on partnership with its customers. Compumatica secure networks BV, a Women owned SME, is a vendor of high-level Cyber security solutions.

Since 1998, Compumatica secure networks is active in the field of network security solutions. The company was distributor of CryptoGuard Solutions in the Netherlands for Utimaco AG. In 2002, Compumatica bought the CryptoGuard and Firewall technology from Utimaco Safeware AG and founded a German GmbH in Aachen Germany. Compumatica has two development locations, one in the Netherlands and one in Germany. Compumatica delivered the commercial version of the CryptoGuard to Philips Crypto BV, they produced the NL restricted version of the product. The Dutch government and Philips Crypto BV asked Compumatica to acquire the Philips technology in 2003. Since then Compumatica is approved to develop, deliver and support the governmental versions of the CryptoGuard.

Customers of Compumatica are typically Government and Enterprise.

Speaker: mr. Ad Koolen Government Crypto Specialist.   

32 + 6 years in the Military Service as Telecom specialist, with focus on VTC. 4 yrs at Telindus.nl as Sr. Sales Executive for the Government market with strong focus on Defence and Defence related market. MoD, DTO, Nato, TNO, Thales, etc. 2 Yrs at Telindus NL as Business Unit Manager Government, 1 Yr at Telindus NL as Account Director Nato & defence for NL and Germany.
Boardmember and co-founder of the Dutch CyberWarfare Community (www.DCWC.nl) Boardmember/Treasurer of AFCEA The Hague Chapter (www.afcea.nl), Boardmember of Dutch Signal Corps Veterans (www.vvprv.nl)
Some major realized projects: In the Military: Introduction and development of VTC within NL Defence, first VTC over broadband satellite (512 Kb) between Bosnia and The Hague, Migration of the military telephony network from KPN to NAFIN, later, as a “civilian”: TITAAN VTC , TACTIS backbone, frame agreement DTO, VTC all over KL, KLu, KM (LCF frigates), network BAM rail, New Nortel network for HQ RNLAF Breda, Security environment for CBS. / Riverbed for 150 CWI offices via Atos Origin (frame agreement with Atos) / Frame agreement NATO NAMSA to deliver ALL Cisco equip/service until 2008 / Complete network environment Nato CIMIC Centre of Excellence, Budel NL. / Replacement of 25 networks from IND for DTO. / (Wireless) network for TNO Automotive Helmond NL / Wireless mobile Video surveillance network for TNO Industry & Technique / Project for ATOS NL to migrate UWV network delivered 100+ Riverbed appliances. / Delivery of all Cisco data and voice for German HQ in Afghanistan (Mazar-e-Sharif) / IT Move of Nato CCOE from Budel to Twente, including new cisco voip network. / Telindus routers for Landmacht, project "Internet op de legeringskamer" / Expand SatCom bandwidth optimization for Navy, BUS, etc. / IPv4-IPv6, D-DoS projects. / Suphice, European Comsec project, see www.suphice.com

Since 2011:
e-Mail encryption projects for several banks and Government with CompuMail Gateway (Gartner challenger) and Utimaco HSM's. / Encryption projects for European Defence organization and Defence contractors. / Encryption projects for various Governmental institutions / Security project for new Dutch CA root authority. (2015) / Utimaco HSM, timestamp HSM, Net- and PCI card HSMs.

NBV   (AIVD) National Signals Security Bureau / Businessunit Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging

 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/informatiebeveiliging/inhoud/het-nationaal-bureau-voor-verbindingsbeveiliging-nbv

The business unit National Communications Security Agency is engaged in the security of critical information which the government is responsible for. The NBV delivers, as a partner and guide for the Government, an active and visible contribution to national security. For this, the NBV has unique competencies in the field of information security. The equipment and software to encrypt and protect such information should be properly and centrally monitored, evaluated, developed and distributed, to prevent compromise. That is one of the tasks of the AIVD/NBV.

In addition, the NBV monitors in the Netherlands the protection of classified NATO and EU information.

Cryptographic devices and the keys that protect Dutch state secrets falling into the wrong hands is a serious threat to national security. For this reason, cryptographic key material and equipment in the Netherlands is recorded and distributed by a responsible party. The National Distribution Authority (NDA) is part of the NBV.

Speaker: To be decided.  

For security and privacy reasons we do not add this CV.

 

 

Do 16 maart 2017 AFCEA bij Capgemini Utrecht                                    

Het programma is gericht op innovaties en richt zich met name op de praktische toepassing van Blockchain technologie en kort-cyclische innovaties. (Applied Innovation Exchange)

Deze meeting zal plaatsvinden op donderdag 16 maart a.s. bij Capgemini, kantoor Utrecht.
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden en ik stel voor om uw agenda hiervoor te blokkeren.Voor Defensiemedewerkers is een beperkt aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar.

Programma:

15.30 uur Ontvangst

16.00 uur Welkom, door de Chapter Vice President, Kol b.d. Ton Bijl

16:15 uur Opsplitsing in 2 groepen
Groep A:

Blockchain - Michael Kolenbrander - Capgemini global blockchain practice - lead Nederland.

Hoe kan blockchain technologie helpen bij het veilig communiceren binnen en buiten organisaties?

Een inleiding tot dit topic en de mogelijkheden voor de overheid en de industrie inclusief een demo van een prototype van de whiteflag applicatie die samen met Defensie AIR is ontwikkeld rond de vraag: hoe kan een NGO in een conflictgebied met minimale middelen veilig communiceren met alle betrokkenen van een confict (bijvoorbeeld navo partners en de vijand).

Groep B:

wordt in 2en gesplitst en wordt door Henk Vermeulen en Kritstian Tap (AIE Innovation leads) rondgeleid in onze Applied Innovation Exchange. Hier laten we zien hoe we Innovatie in samenwerking met het ecosysteem kortcyclisch toepassen. Voorbeelden hiervan zijn VR toepassingen, 3D printing, IBM Watson, etc.


18:45 uur Maaltijd

20.00: Sluiting

Parkeeradvies: beter is om met de trein te komen, maar er kan in de parkeergarage

 

 

AFCEA Seminar "Data Analytics en de Infrastructuur Digitaal Rechercheren van de FIOD" Do 26 jan 2017

Parkeren: Op en naast de lokatie is parkeerruimte beschikbaar. Denk aan geldig legitimatiebewijs.

Graag maak ik u attent op de eerstvolgende AFCEA The Hague Chapter meeting van 2017.
Deze meeting zal plaatsvinden op donderdag 26 januari a.s. bij de belastingdienst, kantoor Utrecht, Herman Gorterstraat (ingang nr. 5) en zal in het teken staan van Data Analytics en de Infrastructuur Digitaal Rechercheren van de F
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden en ik stel voor om uw agenda hiervoor te blokkeren.

Voor Defensiemedewerkers is een beperkt aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar.

Programma:

15.45 uur Ontvangst 
16.15 uur Welkom, door de Chapter President, Bgen b.d. Bert Booman
16:30 uur Presentatie Data & Analytics, door anoniem, Chief Analytics Officer, Innovator of the Year 2016
17:30 uur Pauze
17:45 uur Presentatie IDR, door A. Noniem (Security Officer) en A.N. Oniem(Projectleider IDR2.0)
18:45 uur Maaltijd

20.00: Sluiting

Op 28 oktober is Anoniem, Chief Analytics Officer bij de Belastingdienst, uitgeroepen tot Innovator of the Year 2016. anoniem kreeg de prijs omdat hij bij de Belastingdienst zorgt voor succesvolle innovaties op het gebied van data-ontkoppeling en data-analyse. Intelligent gebruik van data voor beter toezicht is een belangrijk onderdeel van het meerjarig veranderprogramma van de Belastingdienst; de Investeringsagenda. Slimme data-analyse stelt de Belastingdienst in staat om beter te zien waar de risico’s zitten en daardoor beter en efficiënter te controleren. Anoniem draagt met data-innovaties bij aan de modernisering van de Belastingdienst.

Sinds kort heeft de FIOD de beschikking over IDR (Infrastructuur Digitaal Rechercheren). IDR omvat een landelijk onderzoeksnetwerk, centrale dataopslag en vanuit een centrale locatie beschikbaar gestelde software t.b.v. het digitaal rechercheren en analyseren van de onderzoeksdata. IDR is een ICT-dienst waarmee rechercheurs van de FIOD tijd- en plaatsonafhankelijk digitaal forensisch onderzoek kunnen doen, die voldoet van alle wet- en regelgeving op het gebied van omgaan met gegevens van verdachten. IDR is een implementatie van een Secure Data Infrastructure. Het is een complete, extra beveiligde omgeving waarop FIOD-medewerkers - via een virtuele desktop - kunnen inloggen en werken, met alle services en applicaties. IDR draait volledig zelfstandig en niemand anders dan de FIOD mag en kan erbij.

Toegang/legitimatie: Herman Gorterstraat 5. Legitimatie met Rijkspas of legitimatiebewijs.

 

 

AFCEA ALV en Eindejaarsdiner Do 8 december 2016

Geacht AFCEA-lid,
Namens het bestuur van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner 2016.

Dit wordt gehouden op donderdag 8 december in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem, Velperweg 147.

De ontvangst is vanaf 17 uur. Om 18 uur begint de ledenvergadering met een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. Vervolgens kijken we naar het programma voor 2017. Na dit formele gedeelte zal drs. Marco Lohnstein, historicus verbonden aan het Museum Bronbeek, een inleiding verzorgen over het militair optreden in lndonesië vóór 1942. Na het aperitief volgt een lndonesische rijsttafel om ca. 20 uur.
Voor de partners zal dhr. Andy Arnts, hoofdredacteur van Frankrijk-magazine En Route, een causerie verzorgen over een verrassend Frans onderwerp. Tijdens het diner zal de dansgroep Putri Gunung optreden met traditioneel lndonesische dans.
Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Mede door sponsoring kan de eigen bijdrage evenwel worden beperkt tot € 20,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen.
Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen, hiervoor geldt een bijdrage van € 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.
lnschrijven voor deelname doet u via de link EventBrite die in de e-mail is ingevoegd of via onze website (www.afcea.nl). Daarbij kunt u uw eventuele dieetwensen ook aangeven.

Graag uw inschrijving uiterlijk op donderdag 1 december.
Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.

lk ontmoet u graag op 8 december in de Kumpulan!

Met vriendelijke groet,
ir. L.P. (Bert) Booman
brigadegeneraal bd van de Technische Staf
Chapter president

Over het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek en de Kumpulan:

Tussen Arnhem en Velp ligt het historische landgoed Bronbeek. Koning Willem III schonk het in 1859 aan de Nederlandse staat om er een ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis’ te stichten. Het verzorgingshuis geniet vandaag de dag bekendheid als Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum ‘Bronbeek’. Toen het voortbestaan van Bronbeek in 1984 in het geding kwam, besloot het ministerie van Defensie het complex een bredere basis te geven. Eén van de daaruit voortvloeiende initiatieven was de realisatie van het Indisch-Indonesisch congres- en ontmoetingscentrum Kumpulan (Indonesisch voor samenkomst).

Om een en ander te verwezenlijken, werd het vrijstaande karakteristieke hospitaal van Bronbeek drastisch verbouwd en waar nodig gerenoveerd. Het geheel in Indische en Indonesische stijl ingerichte centrum omvat nu een moderne en goed geoutilleerde congreszaal, een Indisch specialiteitenrestaurant, een Indische toko en een fraai terras. Mede door de ligging op het landgoed, ook wel bekend als ‘het laatste stukje Indië’, groeide Kumpulan in de loop der jaren uit tot een exclusief trefpunt voor instellingen, organisaties en bedrijven die, op wat voor wijze dan ook, een binding hebben met het voormalige Nederlands-Indië.

 

 

 AFCEA Seminar Airbus Defence and Space Do 24 november 2016

Over Airbus Defense and Space The Netherlands:

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. is de grootste ruimtevaartonderneming van Nederland en heeft de afgelopen 30 jaar intensief deelgenomen aan grootschalige, internationale ruimtevaartprojecten.

Het bedrijf komt voort uit de Fokkergroep, is sinds 1995 zelfstandig en heeft 300 medewerkers. Airbus Defence and Space Netherlands B.V. ontwerpt, ontwikkelt en test subsystemen voor satellieten en lanceervoertuigen, en ondersteunt industrie en wetenschap bij bijvoorbeeld microzwaartekracht onderzoek. Airbus Defence and Space Netherlands B.V. is de belangrijkste onafhankelijke leverancier van zonnepanelen in Europa.

Voor satellieten worden tevens belangrijke subsystemen geleverd voor bijvoorbeeld standregeling, simulatie, dragende delen, warmtehuishouding en waarneming vanuit de ruimte. Dat laatste betreft dan wetenschappelijke instrumenten voor onder andere atmosfeeronderzoek.

Het ruimtevaartbedrijf beschikt over moderne cleanroomfaciliteiten, waar de zonnepanelen en de andere satelliet-(sub)systemen worden getest en afgebouwd.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. is nauw betrokken bij de ontwikkeling van onderdelen voor de Europese draagraket Ariane 5. Wat betreft de toekomstige, herbruikbare lanceerders, participeert Airbus Defence and Space Netherlands B.V. in de ontwikkeling van (hete metalen) stuurvlakken en thermische protectie-systemen.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van de European Robotic Arm, een 11-meter lange intelligente robotarm voor gebruik op het Russische segment van het International Space Station. era wordt in 2007 gelanceerd met een Proton-raket.

Door de vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van era, beschikt het bedrijf over hoogwaardige expertise op het gebied van robottechnologie. Airbus Defence and Space Netherlands B.V. heeft kennis van simulatie, man-machine-interactie, integratie van subsystemen, mechanische en elektrotechnische interfaces en sensoren.

Programma:

15.30u  Ontvangst

16.00 Inleiding door Chapter President

16.15 Presentatie 1:  Pseudo satellietsystemen (ISR en LRC toepassingen)

16.45 Presentatie 2:  Mr. Stefan Kolendo Conflict Atlas (partnership of Airbus D&S and IHS Jane's)

17.15 Pauze

17.35 Rondleiding in assemblage-hal van Airbus D&S

18.00 Dinner-buffet

18.45 Einde programma


 

AFCEA TechNet Europe 2016

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Monday, October 3, 2016 at 6:00 PM - Wednesday, October 5, 2016 at 2:00 PM (CEST)

 

 

 

 

AFCEA Seminar "Cyber- What do you (want to) know?" Do 30 juni 2016

Thu, June 30, 2016, 3:30 PM – 8:00 PM CEST 

Beschrijving event:

Het onderwerp van deze sessie, Cyber- What do you (want to) know? loopt vooruit op het thema "Cyber, what else.." en is de rode draad die aangeknoopt is op Afcea Technet Europe op 3-5 oktober. Vooruitlopend op Technet Europe 2016 willen AFCEA en Fox-IT een overzicht bieden van de activiteiten die gaande zijn op het gebied van digitale veiligheid, binnen de overheid, kenniscentra en het bedrijfsleven. In het huidige dreigingslandschap zijn preventie, detectie en response eigenlijk niet meer voldoende. inmiddels hoort daar een vierde component  IT security maatregelen bij: intelligence. Maar wat is intelligence, hoe verwerk je het effectief, welke platformen, processen en technieken heb je nodig om de laatste ontwikkeling in IT security efficiënt en nuttig in te kunnen zetten? Daarop krijgt u op deze dag een antwoord van diverse sprekers uit de industrie.

Programma:

15.30: Inloop


15.50: Welkom Chapter President Bgen Bert Booman (MinDef)

16.00: Welkom Ronald Prins (Fox-IT)

16.10: 1ste presentatie Kevin Jonkers (Manager Forensics & Incident Response, Fox-IT)

“Ken uw vijand(en), het belang van intel bij incident response”


16.40: 2de presentatie Major (ret) Erik Kleinsmith (American Military University/American Public University)

"Profiling and Mapping the Threat"


17.30: Pauze


17.45: 3de presentatie Freddy Dezeure (Head of CERT-EU)

"Het huidige dreigingslandschap en hoe kunnen we er ons beter op voorbereiden"

18.15: 4de presentatie Joep Gommers (Eclectic IQ)

“Het Threat Intelligence Maturity model: het wat en hoe van het implementeren van intelligence.”

18.45: Forum discussie


19.15: Buffet diner

20.00: Sluiting

 

 

 

 

Professional Gaming: Personal Development & Scenario Building for Military & Police

Do 19 mei 2016   

 

Description

 

Organisaties die actief zijn in het veiligheidsdomein hebben meer dan ooit te maken met snelle veranderingen en onvoorspelbare ontwikkelingen die vragen om innovatieve oplossingen.

Om het lerend vermogen van deze organisaties te versterken dient er voortdurend te worden geïnvesteerd in training en opleiding van medewerkers op individueel niveau en in de ontwikkeling van nieuwe handelingsalternatieven en scenario’s op organisatieniveau.

Professional gaming biedt veelbelovende mogelijkheden dankzij de technologische condities om mobiel toegang te krijgen tot leeromgevingen waar deelnemers uitgedaagd worden om op slagvaardige wijze adequate beslissingen te nemen en waar organisaties nieuwe scenario’s kunnen beproeven.

Met dit seminar wil AFCEA een overzicht bieden van de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de overheid, kenniscentra en het bedrijfsleven. De centrale vraag die om een antwoord vraagt is of ‘professional gaming’ de pretenties kan waarmaken om aan professionals in het veiligheidsdomein een effectievere leeromgeving te bieden dan klassieke alternatieven en of organisaties ermee gebaat zijn om de collectieve intelligentie te vergroten dankzij het beproeven van scenario’s en het beoefenen van inter- en intra-organisationele samenwerkingsverbanden. In het verlengde van deze duaal geformuleerde basisvraag zijn de volgende sub-vragen actueel:

· Welke ontwerpcondities zijn van noodzakelijk voor een aantrekkelijke game-play?

· Op welke manier kan een uitdagende verhaallijn met leerpotentie worden opgezet?

· Welke factoren stimuleren de conversie van de game naar de handelingspraktijk?

Programma:

· 16.00 uur Inloop en ontvangst

· 16.30 uur Een reeks pitches van elk max 5 minuten

o Martijn Hadicke, Majoor, Simulatiecentrum Landmacht, Bernhardkazerne; § Serious Gaming voor ‘Fire Support Teams van het Korps Commandotroepen; o Ir. Tijmen Muller, Projectleider TNO, Technische Menskunde Soesterberg; § Van ontwerp naar implementatie en evaluatie van serious gaming; o Steven van Campen; Senior Product Designer XVR-Simulation, Delft § Virtueel trainen voor civiele hulpdiensten en civiel-militaire samenwerking

o Yvonne Pels, Consultant Atos Consulting, Cyber Security en IT/ICT implementaties § Succesvolle implementatie van Serious Gaming ; o Arjen Meijer, CTO Stichting IPEEK, Directeur Alforto § De mogelijkheden van een game engine gebaseerd op een integraal gedragsmodel; o Michael Bas, Directeur RANJ, Gastdocent TU Delft; § Spelprincipes voor gedragsverandering;


· 17.05 uur Eerste ronde workshops

· 17.40 uur Tweede ronde workshops

· 18.10 uur Korte plenaire afronding

· 18.15 uur Buffet / Networking dinner

· 19.30 uur Parallel aan buffet een rondleiding naar de simulatoren van TNO

   o Bij TNO heeft men veel ervaring met simulatoren opgedaan. Het is indrukwekkend om te zien hoe de ontwikkeling daarvan in de loop der jaren heeft plaatsgevonden.

· 20.00 uur Sluiting

 

Innovative tactical networks  Thales Huizen 17 maart 2016

PROGRAMMA

15:00 - 15:30 Welcome with coffee

15:30 - 15:40 Opening by Thales en AFCEA

15.40 - 16.00 Introduction Tactical Networks in the MOD by BGEN Bert Booman

16:00 - 16.55 Tactical vehicle communication networks by Jos Bormans

16.55 - 17.05 Break  

17.05 - 18.00 Tactical Radio Networks by Frank Notebaard

18:00 - 18.15 Closure by AFCEA

18.15 - 19.30 Networking drinks with finger food

18.30 - 19.30 Demonstrations 

 

 

AFCEA meeting Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) binnen NATO en Nederlandse Defensie 28 jan. 2016 10:30                       

 

PROGRAMMA

 

Het verloop van de meeting is vooralsnog:

10:30  Reception

11:00  Introduction by the Chapter President – Bert Booman;

11.10  NCIA-brief on developments in NATO in the area of JISR (system-oriented, status of projects like AGS, MAJIIC) –  – Mr. Joe Ross Deputy JISR Chief and senior JISR Advisor and Architect

11.35  NLD Defense Staff brief on JISR within the NLD MoD (initiatives, programs, projects; incl. F35/JSF, Reaper);- Bert Boom

12:00  COM JISTARC brief on JISR lessons learned/identified in Mali (with an outlook on required/future capabilities) – Hans van Dalen

12.30  Q&A

12:50 - 13:30  Lunch bij Paresto

NIDV wil ook AFSC (Alliance Future Surveillance and Control) belichten, mogelijk wordt dat nog ingepast.

Commandant van het JISTAR Commando, kol Hans van Dalen, zal een belangrijk deel van deze sessie invullen. Hans is net terug uit Mali en heeft een goed verhaal over hoe we daar het Joint Intelligence proces invulling geven, met een doorkijk naar toekomstige capabilities. Via de Directie Plannen in Den Haag proberen we ook een visie over JISR vanuit defensieperspectief te laten presenteren, waarbij de relatie met (invoering van) JSF, Reaper, enz. wordt toegelicht.

 

AFCEA ALV en eindejaarsdiner

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, December 10, 2015 from 4:30 PM to 11:00 PM (CET)                             

Amersfoort, Netherlands

Event Details                 

AFCEA Eindejaarsdiner en Algemene Leden Vergadering


Geacht AFCEA-lid,
Namens de Board of Officers van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner 2015. Dit wordt gehouden op donderdag 10 december in de Bernhardkazerne te Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 198.


De bijeenkomst start met een ontvangst vanaf 16.30 uur in de voormalige officiers/onderoffiersbar (gebouw O). Om 17.45 uur begint de ledenvergadering met een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. Vervolgens kijken we naar het programma voor 2015. Na dit formele gedeelte is er gelegenheid de geheel vernieuwde Historische Collectie Verbindingsdienst te bezoeken in gebouw C. Het diner start om 20.00 uur na afloop van het aperitief.


Naast gezelligheid bieden wij een exclusieve masterclass Etiquette & Omgangsvormen voor de partners van onze leden. Niemand minder dan etiquette & protocol expert Jan Jaap van Weering, bekend van AVROTROS tv-serie “Hoe Heurt Het Eigenlijk?”, zal u inleiden in deze schijnbaar strakke wereld. Naast de vele onderwerpen over dresscodes en correcte omgangsvormen, zijn er ook voldoende humoristische anekdotes van de meester zelf.


Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Mede door sponsoring kan de eigen bijdrage evenwel worden beperkt tot € 25,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen. Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen; hiervoor geldt een bijdrage van € 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.


Inschrijven voor deelname doet u via de link die in de e-mail is ingevoegd of via onze website (www.afcea.nl). Uw eventuele dieetwensen en uw voorkeur voor het vis- dan wel vleesmenu kunt ook aangeven. Graag uw inschrijving uiterlijk op woensdag 2 december.


Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.
Ik ontmoet u graag op 10 december in de Bernhardkazerne!
Met vriendelijke groet,

ir. L.P. (Bert) Booman
brigadegeneraal van de Technische Staf
Chapter President

 

AFCEA meeting HCSS Den Haag

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, November 12, 2015 from 3:30 PM to 7:30 PM (CET)                             

Den Haag, Netherlands

Event Details                 

AFCEA Meeting: Public-private partnerships for International Security

LET OP: Jaarkaarthouders kunnen tot t/m 31 october tickets bestellen, overigen vanaf 1 november.

Focus of the Meeting

Commissioned by the ministry of Defence, HCSS conducts the study Power distribution and Partnerships. The central question of this study is what types of networks and partnerships should the NLD defence organization create, foster, join or strengthen in order to be able to operate efficiently and effectively in the fragmented security environment of today and tomorrow?

An important type of partnership the study considers, is that between Defence and corporations, both individually and collectively (other than the traditional commercial buyer-supplier relationship). In particular internationally oriented corporations have a stake in peace and stability. In the case of a potential or actual conflict, corporations often have information, or ‘intelligence’, that can be used by security actors. In a broader sense, they constitute both ‘weapons’ and ‘victims’ in economic warfare. All reasons to consider whether and how structural relationships between businesses and MoD can create mutual benefits. This is the central theme of the meeting.

Context

We live in the age of globalisation. Economic and financial interdependencies between countries have increased substantially. The ICT-revolution has deeply and instantaneously connected various parts of the world. There are however, countervailing powers to this macro trend of more connectedness. In international relations we see:

 • A power shift towards a multipolar world with many regional powers;
 • An increasing number and variety of non-state actors influencing the discourse and activities in the international arena with the effect that the distinction between state and non-state actors is blurring;
 • A broader and more diffuse global security landscape, with new domains of competition and rivalry (cyber space, the global commons) and geopolitics mingling with geo-economic developments;
 • A blending of ‘regular’ and ‘irregular’ power instruments applied in concert (in what is known as ‘hybrid warfare’).

 

In the face of these developments, defence organisations must forge new alliances, partnerships and networks, involving new and other types of agents, power brokers and facilitators than the usual suspects. Furthermore, many of these connections are quite the opposite from the traditional, carefully planned and managed relationships, with formal agreements between the stakeholders. Many of the new networks emerge bottom-up, are still hard to define and delineate, and by their nature dynamic, adapting and flexible. They are rather process oriented than structure focussed, have more to do with networking than solid and stable networks. Signed agreements or formal obligations are not always required or even alien to these kind of processes. Some alignment of interests and a basic level of mutual understanding suffice, or some common standards that parties share (cf. the iOS and Android app ecosystems). These emerging networks function “as open platforms, where all can piggyback on the ideas, creativity, and capabilities of all others.”[1] More and more, global stability and world order emerges from the ecosystem made up by of all these interactions, alliances, partnerships and networked collaborations. It is in and through this ecosystem we should look for ways to address both the violent manifestations as well as the root causes of today’s threats.

Provisional Programme

Date: 12 November 2015

Location: HCSS premises, Lange Voorhout 16 Den Haag.

Target audience: AFCEA members, limited to a maximum of 30.

 

15:30-16:00   Reception

16:00-16:15   Welcome and short introduction of HCSS

16:15-16:45   Introduction to the study Power distribution and Partnerships

16:45-17:00   Break and re-arrangement into break-out sessions

17:00-18:00  Interactive break-out sessions

In these sessions, the participants are challenged to share their thoughts on possible models, opportunities & risks, costs & benefits, do’s and don’ts, etc. regarding structural cooperation forms between the corporate world and the military.

18:00-18:30  Plenary reporting from the sessions and wrap-up

18:30-19:30   Light buffet meal and drinks

 

Participants are selected on their willingness to actively participate in the break-out discussions.

 

[1] From the opening speech of CDS general Tom Middendorp at the Future Force Conference 2015.

 

 

AFCEA meeting DCEC: CYBERGEWELD MET ONTWRICHTENDE EFFECTEN

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, September 24, 2015 from 4:30 PM to 8:00 PM (CEST)                             

Amersfoort, Netherlands

Event Details                  Defensie Cyber Expertise Center DCEC 

 

Vanuit DCEC zal inzicht worden gegeven in de ontwikkelingen op het gebied van Cyber bij Defensie in de afgelopen periode, de wijze waarop Defensie de gesignaleerde problematiek gaat aanpakken en de manier waarop Defensie de markt hierbij wil betrekken.Defensie Cyber Strategie

Om de voorwaarden te scheppen voor succes in het digitale tijdperk zijn voor Defensie de volgende speerpunten van belang:

1. Het boeien, binden en ontwikkelen van cyberprofessionals

 

Defensie heeft mensen nodig met diepgaande kennis om in het digitale domein succesvol te zijn. Om aantrekkelijk te zijn voor deze cyberprofessionals gaat de krijgsmacht flexibel om met het personeelsbeleid en salarisschalen. Ook wil Defensie cyber als Defensiebreed vakgebied nadrukkelijker op de kaart zetten. Dit door de ontwikkeling van loopbaanpatronen en de uitwisseling van personeel tussen Defensieonderdelen te bevorderen. Hierbij is samenwerking met externe partners als universiteiten en het bedrijfsleven noodzakelijk.

2. Slagvaardig innoveren en verwerven

 

Om de razendsnelle ontwikkelingen in digitale technologie bij te kunnen houden, gaat Defensie daar waar nodig anders werken. De krijgsmacht moet zelf in staat snel digitale middelen kunnen ontwikkelen. Om in een operationele behoefte te kunnen voorzien, die verdedigend of aanvallend kan zijn. Daarnaast voert Defensie snellere, eenvoudige werkwijzen in voor verwerving en innovatie.

3. Bundelen en samenwerken

 

Cyberkennis, middelen, personeel en capaciteiten worden zoveel mogelijk gebundeld. Ook is samenwerking met nationale en internationale partners van belang:

• Binnen Defensie – het zo verenigd mogelijk werken van de organisatieonderdelen leidt tot een doelmatig gebruik van schaarse middelen en vakkennis.

• Met andere overheidsinstellingen – om de nationale digitale weerbaarheid te versterken, werkt en oefent Defensie structureel samen met onder meer het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC). De Koninklijke Marechaussee werkt nauw samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie, onder meer bij het toetsen of cyberinzet in militaire operaties is toegestaan.

• Met het bedrijfsleven – centraal staan gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, ontwikkeling van capaciteiten en samenwerking bij opleidingen en trainingen.

• Met internationale partners – De NAVO kan Nederland ondersteunen bij het opstellen van beveiligingsstandaarden voor lidstaten, een betere informatie- en kennisuitwisseling bevorderen en ervoor zorgen dat landen beter samen kunnen opereren.

4. Kennis en cyber awareness: verbreding en verdieping

 

Opleidingen en trainingen zorgen voor het inbedden van cyberkennis in alle lagen van de organisatie. Die laatste ontwikkelde ook een digitale cursus om Defensiepersoneel bewust te maken van de mogelijkheden en gevaren van de digitale wereld. Defensie investeert in de opleiding van alle medewerkers op het gebied van IT en Communicatie en Informatie Systemen. Zo kunnen zij cyberaanvallen nog sneller detecteren en de juiste maatregelen nemen.

Verdere versterking van digitale middelen

5. Versterking van de digitale weerbaarheid

 

Defensie richt een Security Operations Centre op. Dit centrum monitort en beschermt alle netwerken, IT-diensten en –systemen van Defensie in Nederland en operatiegebieden. Ook richt de krijgsmacht met voorrang faciliteiten in die het uitwisselen van hoog gerubriceerde informatie mogelijk maken. De Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) worden vernieuwd. Deze beschrijven hoe externe dienstverleners moeten omgaan met vertrouwelijke informatie van Defensie.

6. Versterking van het inlichtingenvermogen in het digitale domein

 

Om voldoende bewegingsvrijheid in het digitale domein te krijgen en houden is modernisering nodig van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Toegang tot telecommunicatie is een voorwaarde om cyberdreiging vroegtijdig te onderkennen. Defensie streeft naar versterking van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), de in 2014 door MIVD en AIVD opgerichte gezamenlijke cybereenheid.

7. Versterking van de cyberinzet in missies

 

Om de inzet van digitale middelen in militaire operaties mogelijk te maken, geeft Defensie de komende tijd in het bijzonder aandacht aan:

• het verder ontwikkelen van een Defensie Cyber Doctrine;

• het ontwikkelen van aanvallende cybermiddelen. En van richtlijnen voor de gereedstelling van flexibel samen te stellen cybereenheden en -middelen;

• het inrichten van defensieve digitale middelen bij missies;

• het ontwikkelen van cyber(inlichtingen)middelen voor tactische inzet;

• het inpassen van cyberaspecten in het operationeel besluitvormingsproces, voor en tijdens operaties.

De Defensie Cyber Strategie is in februari 2015 geactualiseerd, de vorige versie kwam uit 2012.

Programma

Voor plattegrond zie: http://tinyurl.com/plattegrond-Bernhardkazerne

15.30          

16.00 uur

 

Ontvangst deelnemers (Gebouw AC11)

16.00 uur

 

 

Welkom door de de voorzitter van AFCEA The Hague
Chapter, BrigadeGen. L. Booman

16.15 uur 

18.00 uur  

 

Presentaties

18.15 uur 

 

 

Diner / na-kaarten (standaard buffet) 
(gebouw Q, Eetzaal)

 

 

Defensie HDBV/CIO & KIXS AFCEA Luncheonmeeting Amersfoort

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, July 2, 2015 from 9:30 AM to 2:00 PM (CEST)                             

Amersfoort, Netherlands

Event Details                  Defensie HDBV/CIO & KIXS 

Vanuit de Hoofd Directie Bedrijfsvoering/CIO Office zal inzicht worden gegeven in de ontwikkelingen op het gebied van IT bij Defensie in de afgelopen periode, de wijze waarop Defensie de gesignaleerde problematiek gaat aanpakken en de manier waarop Defensie de markt hierbij wil betrekken. In de presentatie over de afdeling Kennis & Innovatie (KIXS) van het Joint IV Commando zal een toelichting worden gegeven op de wijze waarop IT innovatie binnen defensie is vorm gegeven en in nauw overleg met de defensieonderdelen wordt uitgevoerd.

 

Tevens zal worden ingegaan op de samenwerking met de kennisinstituten zoals TNO, NLR en MARIN en de industrie (de “gouden” driehoek). Ten slotte zal in de presentatie een aantal innovatieprojecten worden toegelicht, die onder leiding van KIXS worden uitgevoerd en een doorkijk worden gegeven naar de toekomstige IT innovatie activiteiten van defensie.


Sprekers:

Ari Nagtegaal HDBV

Bart Klaren KIXS

 

Programma

10.00 - 10.30 uur          Ontvangst deelnemers (Gebouw AE8)

10.30 uur                     Welkom door de de voorzitter van AFCEA The Hague Chapter, Gen. Booman

10.30 - 12.00 uur        Presentaties

12.30 uur                     Broodjeslunch  (gebouw Q, Eetzaal)

Voor plattegrond zie: http://tinyurl.com/plattegrond-Bernhardkazerne 

AFCEA Luncheonmeeting Politie Haaglanden

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, March 12, 2015 from 10:00 AM to 1:30 PM (CET)                             

Den Haag, Netherlands

Event Details                  “Intelligence-gestuurd Politieoptreden”Deze bijeenkomst richt zich op een trits van drie samenhangende thema’s: Toegepast onderzoek, Intelligence gebaseerd optreden en de rol van de meldkamer nieuwe stijl. De nieuwe, ultramoderne meldkamer van de Nationale Politie van de Eenheid Haaglanden is een bezienswaardigheid voor ieder die is geïnteresseerd in een samenspel tussen mens en technologie. Met een focus op innovatie is gestreefd naar optimale eenvoud. Met een combinatie van state of the art technologie en politiekunde levert de meldkamer nu een effectievere rol als ‘life line’ voor de politieman en de burger.

Programma

09.30 - 09.55 uur          Ontvangst deelnemers

09.55 - 10.00 uur          Welkom door de gastheer van de Nationale Politie en de voorzitter van AFCEA The Hague Chapter

10.00 - 10.30 uur          Briefing Politie Eenheid Den Haag door Drs. Peter Versteegh, Hoofd Analyse en Research

 • Beleidsondersteuning door middel van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 • Best of Three Worlds: Effectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups

10.30 - 11.00 uur          Briefing Dr. Marielle den Hengst-Bruggeling, Lector Intelligence Politieacademie

 • Het belang van Intelligence voor de politie
 • Van Informatierijk naar Kennisintensief

11.00 - 11.30 uur          Briefing dhr. Jos Scheutjens, Coördinator van het RTIC (Real Time Intelligence Center)

 • Opzet Intelligence organisatie Nationale Politie

11.30 - 12.00 uur          Briefing dhr. Hessel Post, Teamchef Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC)

 • Rol Gemeenschappelijke Meldkamer in het perspectief van informatiegestuurd politieoptreden

12.00 - 12.30 uur          Bezichtiging Meldkamer onder begeleiding van de heer Jos Scheutjens

12.30 – 13. 00 uur        Lunch in het bedrijfsrestaurant 

 • Zie:http://www.politie.nl/nieuws/2013/maart/12/06-den-haag-nieuwe-gemeenschappelijke-meldkamer-regio-haaglanden-een-feit.html


 

 

 

 

AFCEA luncheonmeeting KMar Schiphol Kon. Maxima Kazerne Badhoevedorp

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Thursday, January 29, 2015 from 10:00 AM to 1:30 PM (CET)                             

Badhoevedorp, Netherlands

Event Details                 

10.00 – 10.30 inloop / koffie/cake

10.30 welkom door chapter president afcea BGen Bert Booman

10.45 welkom door Districtscommandant Bgen P.J. Simpelaar

11.00 presentatie KMar Schiphol over “ICT als ondersteuning voor de KMar taken op Schiphol” 

11.45 presentatie door Justid over geautomatiseerd systeem paspoortcontrole en paspoortsysteem (PKI algemeen)

12.45 +/- afsluiting met broodjeslunch

Vanwege het onderwerp van de presentaties heeft er een screening van de inschrijvingen plaatsgevonden.


                             Have questions about AFCEA luncheonmeeting KMar Schiphol Kon. Maxima Kazerne Badhoevedorp?                                          Contact AFCEA The Hague Chapter                 

 

 

AFCEA 1 GNC  " Comprehensive Approach" during Reliable Sword

                                        AFCEA The Hague Chapter                                     

                                Wednesday, May 14, 2014 from 9:00 AM to 12:00 PM (PDT)                             

The Hague, Netherlands

Op woensdag 14 mei 2014 vindt een bijzonder AFCEA evenement plaats op het Malieveld in Den Haag.

Daar wordt door het 1e Duits/Nederlandse Corps een Commando Post (CP) ingericht in het kader van de oefening Reliable Sword. In de CP wil men diverse doelgroepen nader laten kennismaken met de zogenaamde Comprehensive Approach; een relatief nieuwe doctrine, waarin de samenwerking met niet-defensieorganisaties centraal staat. Deze manier van werken heeft consequenties voor de inrichting van de staf, voor de processen die worden gevolgd en voor de informatie-uitwisseling. En dus zijn er ook andere eisen aan de ondersteunende ICT. Naast een demonstratie van de bedrijfsvoering binnen zo'n CP, voorziet het programma in een briefing over Federated Mission Networking - voortbouwend op de lessen van ISAF en het Afghanistan Mission Network - en een presentatie over de toekomst van TITAAN, een belangrijk onderdeel van de operationele informatie-infrastructuur. Kortom, een unieke inkijk in de defensiewereld van vandaag, op een unieke plek.

Voor deze bijeenkomst hebben wij de bekende luncheon-formule graag een beetje aangepast; we beginnen dan ook al om 09.00 uur. Let op: de deelname is beperkt!