Contact

AFCEA The Hague Chapter:
Att: Jaap van der Lelie
2719 DX Zoetermeer
The Netherlands
Tel. +31(70)4514265
E-mail: jaap.vanderlelie@afcea.nl
www.afcea.nl

Algemeen en Privacy Statement:
AFCEA The Hague Chapter heeft geen vaste kantoorlocatie,
het adres van de werklocatie van de sectretaris wordt gebruikt als contactadres, niet als bezoekadres.

Financiële handelingen:
AFCEA The Hague werkt NIET met kasgeld.
Indien u onverhoopt een betaling moet doen aan AFCEA dan zorgt de penningmeester voor het toesturen van een factuur zodat u het bedrag via de bank kunt overboeken.

Privacy Statement:


Wat is de AVG?De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor AFCEA.

Wat verandert er?De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor AFCEA The Hague ChapterDe AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – PDCA cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.AFCEA doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

Uw gegevens bij AFCEA The Hague ChapterUw gegevens worden bijgehouden in een relatiebestand die beveiligd is met een wachtwoord in een beveiligde omgeving van KPN Nederland. Alleen de secretaris heeft direct toegang tot deze gegevens. Bestuursleden tekenen een geheimhoudings- verklaring waarin staat dat zij gegevens van de relaties zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen na expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel. Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die wij in digitale vorm voorhanden hebben en het doel van deze verwerking. Bedrijfsnaam, Voornaam, achternaam contactpersoonOm u te kunnen identificeren als unieke relatie en u correct te kunnen adresseren en aansprekenTelefoonnummer (zakelijk / gsm)Om contact met u op te kunnen nemen indien dit per e-mail niet mogelijk of niet wenselijk isAdres, postcode, plaatsnaam bedrijfAFCEA wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen naar het bedrijfsadres van haar relaties te sturenE-mailadres (zakelijk)Normaliter vindt alle communicatie tussen AFCEA en haar relaties elektronisch plaats middels e-mail. Op deze wijze houden wij relaties op de hoogte van activiteiten en mededelingen. AFCEA verstuurt geen nieuwsbrief.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevensDeze gegevens worden bewaard zolang u bekend bent als relatie van AFCEA. Op verzoek van relaties worden de persoonsgegevens verwijderd uit de relatiedatabase. Indien mogelijk bewaren wij wel de (openbare) bedrijfsgegevens. U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.

Heeft u nog vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris. jaap.vanderlelie@afcea.nl