Your membership

is highly appreciated!

Informatie over lidmaatschap


AFCEA The Hague Chapter heeft een mailinglist die bestaat uit leden en niet-leden van AFCEA International.

Alleen leden zijn geregistreerd in de officiële AFCEA database.

Leden profiteren van speciale kortingen op grote AFCEA events zoals TechNet. Zij ontvangen ook het maandelijks AFCEA magazine SIGNAL, boordevol waardevolle informatie, thuis in de bus.

Leden zijn geregistreerd met een uniek lidmaatschapnummer wat afgedrukt staat op de lidmaatschapkaart.

Een ieder die individueel lid wil zijn van AFCEA dient zich in te schrijven bij AFCEA International.

Dat kan op https://www.afcea.org/portal/imemb/newmember.jsp .

Daar maak je ook de keuze voor AFCEA The Hague chapter.

 

Bericht over prijsaanpassing per 1-1-2024

On September 21, the AFCEA International Board of Directors and Executive Committee approved rate increases for both individual and corporate membership dues. It has been 10 years since dues were last increased and the Board felt it was important to align our dues with other like-minded associations and to reflect the increased costs of servicing memberships. We had originally planned to increase dues a few years ago but held off due to COVID-19 and the affect the pandemic had on our members.

 

Men heeft de keuze uit een eenjarig dan wel driejarig lidmaatschap voor resp. $75 en $ 180. Na aanmelding en keuze voor The Hague Chapter, neemt onze secretaris contact op met het nieuwe lid om hem of haar welkom te heten.

Daarnaast is een lifetime membership mogelijk voor een eenmalige bijdrage van $ 1.500,-

In het lidmaatschap is tevens de jaarlijkse bijdrage van $ 18 voor het internationale maandblad SIGNAL Magazine opgenomen.

Er wordt geen aparte contributie geheven door ons chapter, er is wel een bijdrage in de kosten voor deelnemen aan bijeenkomsten. Deze bijdrage is € 20 per persoon. Indien men geen lid is van AFCEA International kan men toch deelnemen tegen een vergoeding van € 30.-

Zie het tabblad “Programma” op deze website.

Voor medewerkers van het Ministerie van Defensie en/of de sector Openbare Orde en Veiligheid zijn voor de door ons georganiseerde bijeenkomsten een beperkt aantal gratis toegangskaarten beschikbaar.

Aanmelding en betaling geschiedt uitsluitend via Internet met de web tool waarvan de link in de aankondigingen wordt bekendgesteld.

Bedrijven kunnen niet alleen individuele leden inschrijven bij AFCEA International maar ook als bedrijf Corporate Member worden.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de geldelijke bedrijfscontributie kan het bedrijf 5 tot max 50 personen laten deelnemen aan AFCEA evenementen.


Zie voor de mogelijkheden Individueel lidmaatschap  Corporate lidmaatschap

Sponsoring van AFCEA The Hague Chapter

Bedrijven en individuen kunnen ons chapter sponsoren met een geldelijke bijdrage. Een individu kan elk bedrag dat hij wenst beschikbaar stellen.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de kosten van een meeting inclusief lunch of diner dragen. Ook is het hosten/sponsoren van ons Annual Dinner tegen overeen te komen condities mogelijk; hiervoor kan men contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Voor bedrijven kennen wij het NL corporate sponsorschap van ons The Hague Chapter en wel in drie gradaties:


BRONS, ZILVER en GOUD


BRONS De kleinste bijdrage (brons) is €300 per jaar. Hiervoor krijgt men als tegenprestatie een banner met logo van 2x4cm, incl. link naar de bedrijfssite op onze site www.afcea.nl. Bovendien krijgt het bedrijf 1 jaarkaart voor het bedrijf om gratis bijeenkomsten bij te wonen. (Muv ALV dinner)


Brons is er ook in een + versie, alles wat hierboven is genoemd, + het recht een vlag/wimpel met bedrijfsinfo c.q. logo te plaatsen tijdens meetings voor 500,- euro/jaar.


ZILVER Deze bijdrage is €700 per jaar. Hiervoor krijgt men als tegenprestatie een banner op onze site zoals bij brons en bovendien krijgt het bedrijf het recht een vlag/wimpel met bedrijfsinfo c.q. logo te plaatsen tijdens meetings.

Daarnaast krijgt het bedrijf drie jaarkaarten voor personen die het bedrijf vertegenwoordigen.GOUD De hoogste bijdrage (goud) is €1250 per jaar. Hiervoor krijgt men hetgeen is vermeld bij zilver en bovendien krijgt het bedrijf het recht tijdens het Annual Dinner een eigen tafel te hosten met (actieve) overheidsmedewerkers.

Indien er kosten zijn verbonden aan deelname aan het diner dan betaalt het bedrijf wel de kosten van eigen medewerkers en de genodigden.

Bovendien krijgt het bedrijf vijf jaarkaarten voor personen die het bedrijf vertegenwoordigen tijdens meetings.

De vermelde tarieven zijn inclusief btw en kunnen jaarlijks worden herzien.

Get involved and become a volunteer.

Contact us today.

 
 
 
 

Sponsors

Supported by companies like

KPN

BSS

Greenpaper

Surcom

Compumatica

UiPath

Eurotempest

DataExpert

Trulifi

NCIM Groep

VONK

Your Company?

PRIVACY


Algemeen en Privacy statement


AFCEA The Hague Chapter heeft geen vaste kantoorlokatie, het adres van de werklokatie van de secretaris wordt gebruikt als contactadres, niet als bezoekadres.

Financiële handelingen

AFCEA The Hague Chapter werkt NIET met kasgeld. Indien u onverhoopt een betaling moet doen aan AFCEA dan zorgt de penningmeester voor het toesturen van een factuur zodat u het bedrag via de bank kunt overboeken.


Privacy Statement februar 2020 (Last Revision: oktober 2023)

Wat is de AVG? De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en moest per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd zijn. De AVG geldt ook voor AFCEA. Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor AFCEA The Hague Chapter De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – PDCA cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG. AFCEA doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties. Uw gegevens bij AFCEA The Hague Chapter Uw gegevens worden bijgehouden in een relatiebestand die beveiligd is met een wachtwoord in een beveiligde omgeving van KPN Nederland. Alleen de secretaris heeft direct toegang tot deze gegevens. Bestuursleden tekenen een geheimhoudings- verklaring waarin staat dat zij gegevens van de relaties zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen na expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel. Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die wij in digitale vorm voorhanden hebben en het doel van deze verwerking.

Bedrijfsnaam, Voornaam, achternaam contactpersoon: Om u te kunnen identificeren als unieke relatie en u correct te kunnen adresseren en aanspreken Telefoonnummer (zakelijk / gsm)

Adres, postcode, plaatsnaam bedrijf: Om contact met u op te kunnen nemen indien dit per e-mail niet mogelijk of niet wenselijk is  E-mailadres (zakelijk): AFCEA wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen naar het bedrijfsadres van haar relaties te sturen Normaliter vindt alle communicatie tussen AFCEA en haar relaties elektronisch plaats middels e-mail. Op deze wijze houden wij relaties op de hoogte van activiteiten en mededelingen. AFCEA verstuurt geen nieuwsbrief.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens: Deze gegevens worden bewaard zolang u bekend bent als relatie van AFCEA. Op verzoek van relaties worden de persoonsgegevens verwijderd uit de relatiedatabase. Indien mogelijk bewaren wij wel de (openbare) bedrijfsgegevens. U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen. Heeft u nog vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens?

Stel de vraag via het contactformulier op de contactpagina: